Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) για την λειτουργία του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο του Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Πάρκου Πάρου»

Κάνετε download τα αρχεία