Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, εξυπηρέτηση επισκεπτών, τήρηση ταμείου…