Η Πάρος μέσα από την ρώσικη χαρτογραφία 1770-1774

Μόνιμη ιστορική έκθεση στον εκθεσιακό χώρο του Πάρκου Πάρου, που βρίσκεται στα κελιά των μοναχών του μοναστηριού του Άϊ-Γιάννη Δέτη.