Για μια ευρύτερη άποψη για το τι είναι το μουσείο του Πάρκο Πάρου, ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο παρασκήνιο της περιόδου πριν από το Ρωσοτουρκικό Πόλεμο (1768-1774).

Το Ναυτικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κυριαρχούσε στη Μαύρη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, που προσέφερε στους Τούρκους στρατιωτικές δυνάμεις για να πολεμήσουν τους Ρώσους. Η Ρωσία είχε δείξει μέχρι τότε μια πλήρη έλλειψη ναυτικής ικανότητας, ώστε οι Οθωμανοί θα απολαμβάνουν την απόλυτη κυριαρχία στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο οθωμανικός στρατός ήταν τρεις φορές το μέγεθος του Ρωσικού και για μεγάλο χρονικό διάστημα οι Οθωμανοί είχαν τεχνολογική υπεροχή πάνω από την Ευρώπη.

Αλλά σημάδια διάσπασης, εξέγερσης, και εσωτερικής διαφθοράς αναπτύσσονταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επίσης, λόγω της μακράς περιόδου ειρήνης (1747-1768), ο οθωμανικός στρατός και το ναυτικό έμεναν πίσω από τις στρατιωτικές τεχνολογίες της Ευρώπης.

Επιπλέον, οι Ρώσοι είχαν επί χρόνια ουσιαστικά αποσταθεροποιήσει τους Ταρτάρους της Κριμαίας, συνήθεις σύμμαχοι των Οθωμανών, με αποτέλεσμα να γίνουν εντελώς αναποτελεσματικοί (στους Τούρκους). Εξίσου οι Ρώσοι χρησιμοποιήσαν Βρετανούς αξιωματικούς για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του ναυτικού τους. Τέλος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία έβρισκε ότι ο νέος Μεγάλος Βεζύρης Μεχμέτ Εμίν Πασά ήταν ανίκανος στρατιωτικά.