Συνήθως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη. Καμιά φορά, την Κυριακή.