ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Φυσική παρουσία στο διαγωνισμό της 10ης Νοεμβρίου 2020 για τη «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ» με αρ. πρωτ. 395/12-09-2020

Ανακοινώνεται στους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό της 10ης Νοεμβρίου 2020 για τη «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ» με αρ. πρωτ. 395/12-09-2020, ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 της Διακήρυξης, ο διαγωνισμός θα γίνει θα γίνει στις 10/11/2020 ήμερα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου Πάρου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία Πάρου Τ.Κ. 84400.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται έως την παραπάνω ημέρα και ώρα.
Στο διαγωνισμό συμμετέχουν προσφορές, οι οποίες περιέρχονται στην αναθέτουσα εταιρεία με κάθε πρόσφορο τρόπο έως την ώρα λήξης του χρόνου παραλαβής των προσφορών.

Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία του Δήμου Πάρου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία Πάρου Τ.Κ. 844 00 (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, αρμόδιος υπάλληλος Μωραϊτίδης Ιωάννης τηλ 2284360146 fax 2284023536..email moraitidis@paros.gr .

3η Παροχή διευκρινίσεων για τη «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ»

3η Παροχή διευκρινίσεων για τη «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ»

2η παροχή διευκρινίσεων για τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ

2η παροχή διευκρινίσεων για τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ

Συνημμένα το σχετικο αρχείο

Απάντηση σε αίτημα παροχής πληροφοριών για τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ

Απάντηση σε αίτημα παροχής πληροφοριών για τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ

Παροχή διευκρινίσεων για τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ

Παροχή διευκρινίσεων για τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ

 

Ανοικτός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4413/2016, για τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ

DCIM101MEDIADJI_0941.JPG

To Πάρκο Πάρου Δημοτική Α.Ε προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4413/2016, για τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ

Τεύχη Διαγωνισμού

Cancelled Events

Dear friends of Environmental and Cultural Park Ai Giannis Detis Paros, due to the covid-19 restrictions for Paros and Antiparos all the events of “Festival at the Park” are canceled. Thank you very much for supporting our festival and we hope to see you again next summer.

Πρόγραμμα Σινέ Έναστρον – Καλοκαίρι 2020

FESTIVAL AT THE PARK 2020 (Program)