Αντιδιαβρωτικά έργα στο Πάρκο Πάρου

Αντιδιαβρωτικά έργα και δημιουργία Βοτανικού Κήπου στο Πάρκο Πάρου